لطفا تا بارگذاری کامل صفحه منتظر بمانید
از شکیبایی شما متشکریم

مقام عرفانى حضرت فاطمه علیها السلام از دیدگاه امام محمّد غزالى و برخى عرفاى دیگر - طاهره خوشحال دستجردی

مهدی نامه بازدید 3782

مقام عرفانى حضرت فاطمه علیها السلام از دیدگاه امام محمّد غزالى و برخى عرفاى دیگر - طاهره خوشحال دستجردی

مقام عرفانى حضرت فاطمه علیها السلام از دیدگاه امام محمّد غزالى و برخى عرفاى دیگر - طاهره خوشحال دستجردی

برخی از عرفا ضمن بحث دربارۀ سیر الی الله و بیان رمز و رازهای آن، روایت‌هایی را دربارۀ بعضی از مقامات عرفانی حضرت زهرا سلام‌الله علیها بیان کرده‌اند. یکی از مقامات عرفانی آن حضرت مقام «فقر و زهد» است. امام محمد غزّالی، در کتاب احیاء علوم الدین در باب «فقر و زهد» روایتی دربارۀ حضرت فاطمه علیه‌السلام نقل کرده که نشان‌دهندۀ عظمت آن حضرت در مقام فقر، یعنی جهاد با نفس و غرق شدن در دریای نامحدود و مطلق هستی حق است. این نوشتار ضمن نقل آن روایت، مقام فقر و زهد را از دیدگاه بعضی از عرفا مورد شرح و تحلیل قرار می‌دهد.

 

دانلود مقاله

مقام عرفانى حضرت فاطمه(علیها السلام) از دیدگاه امام محمّد غزالى و برخى عرفاى دیگر

 

منبع : فصلنامه بانوان شیعه - شماره 12و13

منبع : emamat.ir

مجله علمی پالیک

برای دیدن این متن در موبایل از این بارکد استفاده کنید

مقالات مشابه